Halkan buu qoraalku ku qormayaa

Halkani waa cinwaan

Halkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaa

Halkani waa cinwaan

Halkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku Halkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaaHalkan buu qoraalku ku qormayaa

Written by : Author